Hoe is het voor een pleeggezin om voor een kind te gaan zorgen?

Het pleeggezin vindt het spannend dat er een nieuw kind bij hen in huis komt. De pleegouders en de andere kinderen in het pleeggezin moeten wennen aan de nieuwe situatie en proberen in het begin hun best te doen om het leuk te maken.

Geen enkel gezin is hetzelfde en het pleeggezin zal dus ook andere gewoontes en regels hebben dan het eigen gezin. Om het pleegkind te helpen wennen aan de nieuwe dingen in het pleeggezin proberen de pleegouders het kind zoveel mogelijk te vertellen en uit te leggen. Dit doen zij zodat het kind snapt wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe het gezin leeft. Om elkaar goed te leren kennen en te wennen in het gezin, is het volgens verschillende pleegouders belangrijk om veel tijd door te brengen met het kind. Hieronder kan het doen van spelletjes vallen, maar ook het doen van alledaagse klusjes zoals de tafel afruimen. Daarnaast bieden de pleegouders het kind vaak ook de mogelijkheid om zich even terug te trekken. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen.

In een pleeggezin wonen soms ook al andere kinderen. Dit kunnen de kinderen van de pleegouders zijn, of andere pleegkinderen. Voor een kind is het vaak gezellig wanneer er andere kinderen zijn. De andere kinderen kunnen het wennen vergemakkelijken. Als er een pleegkind in het gezin komt vinden andere kinderen in een pleeggezin dat spannend. Andere kinderen moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe situatie en helpen hun ouders en het pleegkind als dit nodig is. Ze zijn ook heel nieuwsgierig naar het pleegkind en vinden dat het kind extra leven in huis met zich meebrengt. De kinderen uit een pleeggezin hopen vaak ook dat het een vriendje kan worden. Toch vinden ze het soms ook moeilijk. Ze weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten, omdat het kind vaak nog een onbekende is. Ook zijn sommige kinderen wel eens bezorgd over hun vader en moeder. Ze vragen zich af of het allemaal wel goed gaat komen met een pleegkind erbij en of de ouders niet teveel aan het pleegkind denken, maar dat ze ook nog voor zichzelf zorgen en aandacht hebben voor hun eigen kinderen. In de beginperiode kunnen de kinderen uit het pleeggezin daar best wel een beetje van in de war zijn.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners