Ik ben ouder

Een of meer van je kinderen woont in een pleeggezin of gaat daar wonen. Dit is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept.

Lees hier over de ervaringen van andere ouders met een kind in de pleegzorg. Ook over de ervaringen van pleegkinderen, van pleegouders en hun eigen kinderen.

Tips van hen vind je aan de rechterkant.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners