Training

Uit de onderzoeken ‘Nooit meer zo alleen: wennen in een pleeggezin’ en ‘Alleen met een groot verdriet’ is ook een training voor professionals voortgekomen. In deze training staat het thema wennen in een pleeggezin centraal. De training is geschikt voor alle professionals die betrokken zijn bij het plaatsen en begeleiden van kinderen in een pleeggezin. Hierbij kan gedacht worden aan pleegzorgwerkers, voogden, managers pleegzorg, beleidsmedewerkers van de pleegzorg, screeners en matchers, interne opleiders. De training kan ook worden opgenomen in een bijeenkomst in het teken van deskundigheidsbevordering of een workshop op een personeelsdag.

In de training is veel ruimte voor het delen van ervaringen en het uitwisselen van ideeën. Doordat de deelnemers samen nadenken over het wennen in een pleeggezin, worden ze zich bewust van de relevantie en complexiteit van dit thema.

Neem voor meer informatie over deze training gerust contact op.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners