Wat ervaren ouders van pleegkinderen nadat hun kind in een pleeggezin geplaatst is?

Ouders waarvan het kind of de kinderen terecht zijn gekomen in de pleegzorg vinden het heel bedroevend dat hun eigen kinderen niet bij ze kunnen wonen. Ze missen hun kinderen en allerlei dingen die bij het gezinsleven horen, zoals met het kind boodschappen doen. Het is soms voor de ouders ook niet helemaal duidelijk waarom een kind in de pleegzorg terecht is gekomen. Het kan zo zijn dat ouders daarom soms in de war zijn, omdat ze het niet helemaal snappen. In de beginperiode kan veel informatie bij de ouders niet aankomen, vanwege de problemen en de emotionele achtbaan waarin zij zich bevinden. Ouders ervaren dan ook vaak dat zij onvoldoende informatie krijgen over hun kind en hebben het gevoel dat ze niet op de hoogte worden gesteld door de pleegouders of de professionals.

Daarnaast hebben ouders hebben het gevoel dat zij niet gehoord worden door instanties en voelen zich machteloos tegenover deze instanties. Zij hebben het gevoel dat beschuldigingen voor waar aangenomen worden zonder dat ze onderzocht zijn, afspraken worden niet nagekomen, kinderen worden overgeplaatst zonder overleg of er wordt een nieuwe voogd aangesteld zonder de ouders op de hoogte te stellen. Ze vinden het fijn als zij invloed hebben op de opvoeding van hun kind, maar zij ervaren dat de pleegouders alles bepalen. Ze vinden daardoor dat ze zelf weinig of geen invloed hebben.

Alle ouders vinden het belangrijk om contact te houden met hun kind en hechten hier veel waarde aan. Het contactmoment is belangrijk, maar ook vaak beladen. Ze willen hun kind vaker zien en ze vinden het moeilijk om elke keer afscheid te moeten nemen. Het contactmoment is dan ook een emotioneel moment, want ouders worden geconfronteerd met het gemis en het afscheid van hun kind. Daarnaast hebben zij het gevoel dat er op hen gelet wordt tijdens zo’n contactmoment en is de duur kort.

De ouders geven aan dat ze niet kunnen wennen dat hun kind in de pleegzorg zit en dat zij hun kind thuis willen hebben. Ze geven echter ook aan dat ze hier wel aan moeten wennen, omdat de situatie niet zal veranderen. Doordat het kind afwezig is hebben zij een verandering in het gevoel van ouder zijn. Zij hebben niets meer om voor te zorgen en missen de dagelijkse rituelen of het zien van de dagelijkse ontwikkelingen van hun kind.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners