Welke vraagstukken komt een pleeggezin tegen in de wenperiode?

Het pleeggezin loopt in het begin tegen verschillende problemen aan. De gewoontes en regels die het pleegkind van huis uit gewend is, kunnen verschillen met die van de pleegouders. Dit is in eerste instantie lastig voor het pleegkind, omdat hij of zij moet wennen aan deze nieuwe gewoontes en regels. Pleegouders en kinderen van pleegouders moeten zich daardoor opnieuw bewust met de eigen gewoontes en regels bezig houden. Zo worden soms de regels voor de eigen kinderen aangescherpt, omdat zij het goede voorbeeld moeten geven. Sommige pleegouders moeten hierbij ook gedragsveranderingen ondergaan willen zij het pleegkind structuur geven. Ze moeten dan ook strenger naar zichzelf worden en zich consequent aan de eigen regels houden, dit is niet altijd gemakkelijk.

Pleegouders vinden het in het begin vaak lastig dat ze de kinderen nog niet kennen. Zij weten daardoor niet precies wat sociaal wenselijk gedrag is en welke emoties het kind verbergt. Ook zien veel pleegouders dat de kinderen ergens mee zitten waar ze niet over willen praten, of dat ze niet goed weten wat ze met hun emoties moeten doen. Zij hebben daar begrip voor, maar vinden het ook lastig dat zij het kind niet kunnen helpen of troosten als het kind niet uit wat hem of haar dwars zit. Het gedrag van het pleegkind kan ook vragen oproepen als wat normaal is en wat te verklaren valt op basis van wat het kind heeft meegemaakt. Het kan voor pleegouders, vooral voor beginnende pleegouders, lastig zijn om te bepalen wanneer zij aan de bel moeten trekken.

Bij een pleegkind horen altijd ouders en vaak ook een familie. Pleegouders kunnen het lastig vinden om te bepalen hoe zij zich moeten verhouden tot de ouders van het pleegkind. Pleegouders zien in sommige gevallen een loyaliteitsconflict vanuit het kind. Dit wil zeggen dat het pleegkind moeite heeft met het accepteren van de pleegmoeder ten opzichte van hun biologische moeder. Het conflict kan ook gekoppeld worden aan speciale dagen, zoals Moederdag. Ook is het lastig wat voor benaming de pleegouders krijgen van de pleegkinderen en in welke mate men zich kan of wil hechten aan het pleegkind, omdat het onduidelijk is of het pleegkind mag blijven.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners